Vés al contingut

Reglament

42a Cursa del Casal Familiar – 6ª Trail Pujada al Ros

Reglament

INSCRIPCIONS

El fet d’inscriure’s o participar a la prova representa la total acceptació i respecte d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no queda expressament regulat, serà decidit per la organització, basant-se en el reglament de la Federació.

Amb la inscripció a la cursa es dona per fet que el/la participant accepta el document d’auto-responsabilitat i el reglament de la cursa.

Si la persona que s’inscriu, i finalment no pot participar a la prova, l’organització no farà cap devolució ni canvi. Tampoc és faran devolucions per modificacions en la inscripció. La inscripció és nominal e intransferible.

Tan sols es faran devolucions en cas de que la cursa no és faci per decissió de l’organització.

L’organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, sense que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits. De la mateixa manera, l’organització es reserva el dret a ampliar el període d’inscripció de la cursa, per qualsevol dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.

DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

La participació a la cursa està sota la responsabilitat i propi risc dels/les participants on recau la decisió de participar a la cursa, i eximeixen a l’organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions dels/les participants o altres que actuïn a favor seu, també de les reclamacions o demandes resultants dels danys o malaltia que puguin succeir als/les participants i als seus materials inclosa la pèrdua, i que accepten un cop han fet la inscripció. Els/les participants en el moment de la recollida de dorsal accepten el reglament i manifesten trobar-se físicament aptes per a l’esdeveniment.

És obligatori seguir les indicacions del personal de l’organització. En cas d’abandonament, cal informar-ho el més aviat possible a l’organització ja sigui als punts de control, organització o a el telèfon d’emergència. Més detalls a l’apartat de seguretat i abandonament d’aquest document.

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera. La manipulació d’aquest es motiu de desqualificació. Els/les atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. El personal de l’organització s’encarregaran d’aplicar aquesta normativa.

S’ha de respectar els recorreguts marcats i evitar sortir dels camins i corriols establerts. La manipulació de senyalització, llançament de deixalles o actes incívics seran motius de desqualificació.

SISTEMA DE CRONOMETRATGE

El cronometratge es realitzarà mitjançant sistema de xip electrònic incorportat al dorsal que proporciona l’organització.

MATERIAL, ALIMENTS I ALTRES

Estarà prohibit compartir material o aliments entre els participants.

SEGURETAT I ABANDONAMENT DE LA CURSA

L’organització i l’equip sanitari podran retirar abans o durant la cursa a un/a participant, quan considerin que aquest tingui disminuïdes les seves capacitats físiques o tècniques com a causa de la fatiga, no disposi del material recomanable, o les seves condicions no siguin les apropiades per participar.

En cas d’abandonament, l’organització facilita uns punts de control determinats, qui abandoni en qualsevol altre punt no autoritzat, haurà de tornar a meta pels seus propis mitjans.

En cas que algun/a participant necessiti evacuació per accident, malaltia o lesió que impedeixi l’aproximació, s’haurà d’intentar avisar a l’organització per tots els mitjans possibles, contactant amb alguna persona de control o d’assistència de seguretat per activar l’operatiu de rescat o via telefònica que podrà consultar cada participant al dorsal, en cas d’emergència.

RECOLLIDA DE DORSAL

L’organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l’atleta al recollir el dorsal. En cas de voler recollir el dorsal d’un/a altre participant caldrà presentar fotocòpia o DNI del participant.

MENORS D’EDAT

Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització degudament emplenada pel pare/mare/tutor. Aquest document estarà disponible a la recollida dels dorsals.

CONSENTIMENT DE DRETS D’IMATGES I PROTECCIÓ DE DADES ALS PARTICIPANTS DE LA CURSA

Tots els participants amb la seva inscripció dona el seu consentiment perquè l’organització, per si mateix o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la seva promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la protecció de dades personals, el/la participant podrà exercir el seu dret a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar per escrit a més d’adreçar-se a la següent direcció de correu electrònic: casalfamiliar@casalfamiliar.com

El mateix matí de la cursa l’Organització distribuirà imatges de vídeo i fotografies gratuïtes.

Els participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

RECLAMACIONS O SUGGERÈNCIES A L’ORGANITZACIÓ

Les reclamacions s’acceptaran exclusivament fins les 21:30h del dia previ a la cursa via e-mail: casalfamiliar@casalfamiliar.com

Tots els suggeriments queden arxivats en la base de dades i es respondran tan aviat com sigui possible, pel nostre equip d’assistència al participant.