Vés al contingut

Reglament

42a Cursa del Casal Familiar – 6ª Trail Pujada al Ros

Reglament

INSCRIPCIONS

El fet d’inscriure’s o participar a la prova representa la total acceptació i respecte d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no queda expressament regulat, serà decidit per la organització, basant-se en el reglament de la Federació.

Amb la inscripció a la cursa es dona per fet que el/la participant accepta el document d’auto-responsabilitat i el reglament de la cursa.

Si la persona que s’inscriu, i finalment no pot participar a la prova, l’organització no farà cap devolució ni canvi. Tampoc és faran devolucions per modificacions en la inscripció. La inscripció és nominal e intransferible.

Tan sols es faran devolucions en cas de que la cursa no és faci per decissió de l’organització.

L’organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, sense que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits. De la mateixa manera, l’organització es reserva el dret a ampliar el període d’inscripció de la cursa, per qualsevol dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.

Per a inscripcions de 10 persones o més l’organització regala un dorsal. Es requisit indispensable que la inscripció la formalitzi una persona (un únic pagament) i posteriorment enviar un missatge, mitjançant el formulari de contacte, indicant totes les dades que es demanen al formulari d’inscripció. Cal tenir present que la persona que gaudeix del dorsal gratuït no ha d’estar inclosa a les 10 persones inscrites.

DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

La participació a la cursa està sota la responsabilitat i propi risc dels/les participants on recau la decisió de participar a la cursa, i eximeixen a l’organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions dels/les participants o altres que actuïn a favor seu, també de les reclamacions o demandes resultants dels danys o malaltia que puguin succeir als/les participants i als seus materials inclosa la pèrdua, i que accepten un cop han fet la inscripció. Els/les participants en el moment de la recollida de dorsal accepten el reglament i manifesten trobar-se físicament aptes per a l’esdeveniment.

És obligatori seguir les indicacions del personal de l’organització. En cas d’abandonament, cal informar-ho el més aviat possible a l’organització ja sigui als punts de control, organització o a el telèfon d’emergència. Més detalls a l’apartat de seguretat i abandonament d’aquest document.

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera. La manipulació d’aquest es motiu de desqualificació. Els/les atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. El personal de l’organització s’encarregaran d’aplicar aquesta normativa.

S’ha de respectar els recorreguts marcats i evitar sortir dels camins i corriols establerts. La manipulació de senyalització, llançament de deixalles o actes incívics seran motius de desqualificació.

SISTEMA DE CRONOMETRATGE

El cronometratge es realitzarà mitjançant sistema de xip electrònic incorportat al dorsal que proporciona l’organització.

MATERIAL, ALIMENTS I ALTRES

Estarà prohibit compartir material o aliments entre els participants.

SEGURETAT I ABANDONAMENT DE LA CURSA

L’organització i l’equip sanitari podran retirar abans o durant la cursa a un/a participant, quan considerin que aquest tingui disminuïdes les seves capacitats físiques o tècniques com a causa de la fatiga, no disposi del material recomanable, o les seves condicions no siguin les apropiades per participar.

En cas d’abandonament, l’organització facilita uns punts de control determinats, qui abandoni en qualsevol altre punt no autoritzat, haurà de tornar a meta pels seus propis mitjans.

En cas que algun/a participant necessiti evacuació per accident, malaltia o lesió que impedeixi l’aproximació, s’haurà d’intentar avisar a l’organització per tots els mitjans possibles, contactant amb alguna persona de control o d’assistència de seguretat per activar l’operatiu de rescat o via telefònica que podrà consultar cada participant al dorsal, en cas d’emergència.

RECOLLIDA DE DORSAL

L’organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l’atleta al recollir el dorsal. En cas de voler recollir el dorsal d’un/a altre participant caldrà presentar fotocòpia o DNI del participant.

MENORS D’EDAT

Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització degudament emplenada pel pare/mare/tutor. Aquest document estarà disponible a la recollida dels dorsals.

CONSENTIMENT DE DRETS D’IMATGES I PROTECCIÓ DE DADES ALS PARTICIPANTS DE LA CURSA

Tots els participants amb la seva inscripció dona el seu consentiment perquè l’organització, per si mateix o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la seva promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la protecció de dades personals, el/la participant podrà exercir el seu dret a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar per escrit a més d’adreçar-se a la següent direcció de correu electrònic: casalfamiliar@casalfamiliar.com

El mateix matí de la cursa l’Organització distribuirà imatges de vídeo i fotografies gratuïtes.

Els participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

RECLAMACIONS O SUGGERÈNCIES A L’ORGANITZACIÓ

Les reclamacions s’acceptaran exclusivament fins les 21:30h del dia previ a la cursa via e-mail: casalfamiliar@casalfamiliar.com

Tots els suggeriments queden arxivats en la base de dades i es respondran tan aviat com sigui possible, pel nostre equip d’assistència al participant.